Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GCB: Nguyễn Trọng Phát - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 670.568 CP

HNX - 11/08/2021 11:04:50
GCB: Nguyễn Trọng Phát - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 670.568 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Phát
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 670.568 CP (tỷ lệ 16,6%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 670.568 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 670.568 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/08/2021.

Tin tức về GCB

Tin tức cùng ngành