Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FT1: Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 14/08/2021 11:23:34
FT1: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FT1 của CTCP Phụ tùng máy số 1 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin tức về FT1

Tin tức cùng ngành