Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CIG: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020

HOSE - 18/08/2021 13:24:45
CIG: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020

Công ty Cổ phần COMA18 thông báo giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 41451_soat-xet-6T.2021.pdf

Tin tức về CIG

Tin tức cùng ngành