Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THG: Thông báo công văn của UBCKNN về việc chấp thuận tạm hoãn công bố BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét cho THG

HOSE - 24/08/2021 19:13:53
THG: Thông báo công văn của UBCKNN về việc chấp thuận tạm hoãn công bố BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét cho THG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thông báo công văn của UBCKNN về việc chấp thuận tạm hoãn công bố BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét cho THG như sau:


Tài liệu đính kèm
  35139_1---co-cv-cua-UB.pdf

Tin tức về THG

Tin tức cùng ngành