Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HDC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 01/09/2021 06:49:01
HDC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  61708_et-dang-luu-hanh.pdf

Tin tức về HDC

Tin tức cùng ngành