Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDP: Giải trình KQKD HN và riêng bán niên 2021 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 01/09/2021 10:01:11
TDP: Giải trình KQKD HN và riêng bán niên 2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Thuận Đức giải trình KQKD HN và riêng bán niên 2021 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
  53336_an-nien-nam-2021.pdf
 

53337_an-nien-nam-2021.pdf

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 (riêng lẻ + hợp nhất)

Tin tức về TDP

Tin tức cùng ngành