Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NRC: Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 40.000 CP

HNX - 01/09/2021 11:55:09
NRC: Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 40.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Tiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: NRC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.000 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/10/2021.

Tin tức về NRC

Tin tức cùng ngành