Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ASM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức năm 2019 và năm 2020

HOSE - 23/09/2021 21:22:47
ASM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức năm 2019 và năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức năm 2019 và năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã CK: ASM) như sau:


Tài liệu đính kèm
  111953_Y-Y-KIEN-CO-DONG.pdf

Tin tức về ASM

Tin tức cùng ngành