Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ASM: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Nguyễn Văn Phụng

HOSE - 23/09/2021 21:52:45
ASM: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Nguyễn Văn Phụng

Nguyễn Văn Phụng báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai như sau:


Tài liệu đính kèm
  41915_NGUYEN-VAN-PHUNG.pdf

Tin tức về ASM

Tin tức cùng ngành