Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PGD: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 23/09/2021 22:32:50
PGD: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  như sau:


Tài liệu đính kèm
  80353_-co-dong-bang-VB.pdf

Tin tức về PGD

Tin tức cùng ngành