Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ELC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Minh Thắng

HOSE - 23/09/2021 23:58:47
ELC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Minh Thắng

Phạm Minh Thắng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông như sau:


Tài liệu đính kèm
  55213_-Pham-Minh-Thang.pdf

Tin tức về ELC

Tin tức cùng ngành