Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HHS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 24/09/2021 03:40:51
HHS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã CK: HHS) như sau:


Tài liệu đính kèm
  10025_-CD-bang-van-ban.pdf

Tin tức về HHS

Tin tức cùng ngành