Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BII: CBTT Đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và vị trí Thành viên HĐQT

HNX - 24/09/2021 04:18:47
BII: CBTT Đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lê Quang Nhuận và Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Văn Huy (Công ty nhận được Đơn từ nhiệm ngày 19/09/2021)

.


Tài liệu đính kèm
  44534_ng_Trinh_Van_Huy.pdf

Tin tức về BII

Tin tức cùng ngành