Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SRF: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 24/09/2021 05:18:56
SRF: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần SEAREFICO thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  54558_et-dang-luu-hanh.pdf

Tin tức về SRF

Tin tức cùng ngành