Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ASM: Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Văn Phụng

HOSE - 24/09/2021 08:18:17
ASM: Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Văn Phụng

Nguyễn Văn Phụng báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai như sau:


Tài liệu đính kèm
  122012_NGUYEN-VAN-PHUNG.pdf

Tin tức về ASM

Tin tức cùng ngành