Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PGD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 24/09/2021 09:27:49
PGD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã CK: PGD) như sau:


Tài liệu đính kèm
  111921_-CD-bang-van-ban.pdf

Tin tức về PGD

Tin tức cùng ngành