Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SRF: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 24/09/2021 11:12:59
SRF: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần SEAREFICO thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
  45143_ong-bang-van-ban.pdf

Tin tức về SRF

Tin tức cùng ngành