Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VSC: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 24/09/2021 11:28:57
VSC: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Container Việt Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
  61747_m-va-bau-TV-HDQT.pdf

Tin tức về VSC

Tin tức cùng ngành