Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GEG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV đường TTC Biên Hòa-Đồng Nai

HOSE - 24/09/2021 11:31:42
GEG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV đường TTC Biên Hòa-Đồng Nai

Công ty TNHH MTV đường TTC Biên Hòa-Đồng Nai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai như sau:


Tài liệu đính kèm
  54825_ien-Hoa-Dong-Nai.pdf

Tin tức về GEG

Tin tức cùng ngành