Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SJD: Thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021

HOSE - 24/09/2021 11:34:27
SJD: Thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  54949_m-toan-BCTC-2021.pdf

Tin tức về SJD

Tin tức cùng ngành