Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VC2: Đỗ Thị Minh không còn là cổ đông lớn

HNX - 24/09/2021 11:36:00
VC2: Đỗ Thị Minh không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Minh

- Mã chứng khoán: VC2

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.014.570 CP (tỷ lệ 6,76%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 500.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 514.570 CP (tỷ lệ 3,43%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 17/09/2021.

Tin tức về VC2

Tin tức cùng ngành