Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VKC: Võ Thiên Chương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 1.000.000 CP

HNX - 24/09/2021 11:37:54
VKC: Võ Thiên Chương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 1.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thiên Chương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 10,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (tỷ lệ 5,19%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/09/2021.

Tin tức về VKC

Tin tức cùng ngành