Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PPE: Quách Mỹ Hoa - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 300.000 CP

HNX - 24/09/2021 11:45:54
PPE: Quách Mỹ Hoa - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 300.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Quách Mỹ Hoa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: PPE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 300.000 CP (tỷ lệ 15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/10/2021.

Tin tức về PPE

Tin tức cùng ngành