Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HHV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HNX - 24/09/2021 11:50:15
HHV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHV của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 01/11/2021 đến ngày 06/11/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến trụ sở chính Công ty (tại Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng); Văn phòng Công ty tại Hà Nội (số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) hoặc các địa điểm khác phù hợp với quy định của pháp luật.
          - Nội dung họp: + Thông qua chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
+ Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
+ Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
+ Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty;
          - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Tin tức về HHV

Tin tức cùng ngành