Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LMH: Kế toán trưởng đã bán 504.500 CP

HNX - 24/09/2021 11:54:50
LMH: Trần Thị Thu Trang - Kế toán trưởng - đã bán 504.500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thu Trang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: LMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 504.500 CP (tỷ lệ 1,97%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 504.500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 504.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/09/2021.

Tin tức về LMH

Tin tức cùng ngành