Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVHM2109

HOSE - 24/09/2021 12:29:49
CVHM2109: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVHM2109

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VHM/VCSC/M/Au/T/A1 (mã CK: CVHM2109) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  113022_--QD-niem-yet-CW.pdf

Tin tức về VHM

Tin tức cùng ngành