Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 24/09/2021 12:38:52
VLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLW của CTCP Cấp nước Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền năm 2021 tại phòng Kinh tế - Kế hoạch CTCP Cấp nước Vĩnh Long, Số 2 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh long, Tỉnh Vĩnh Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/10/2021 hoặc chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.