Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SZE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 24/09/2021 12:39:15
SZE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SZE của CTCP Môi trường Sonadezi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - CTCP Môi Trường Sonadezi, địa chỉ: Số 12, Đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ làm việc) bắt đầu từ ngày 19/10/2021 đồng thời xuất trình CMND
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin tức về SZE

Tin tức cùng ngành