Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vũ Thị Ngọc Ánh

HOSE - 24/09/2021 19:11:47
HAH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vũ Thị Ngọc Ánh

Vũ Thị Ngọc Ánh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An như sau:


Tài liệu đính kèm
20210924_20210924 - HAH - CBTT BCKQGDCP của nguoi co lien quan - Ms. Vu Thi Ngoc Anh - upload.pdf  

Tin tức về HAH

Tin tức cùng ngành