Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THI: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT

HOSE - 27/09/2021 16:38:39
THI: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  25957_u-Chu-tich-HDQT-.pdf

Tin tức về THI

Tin tức cùng ngành