Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MCG: Nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh, vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH BIDV Chi nhánh Hà Thành

HOSE - 27/09/2021 19:34:57
MCG: Nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh, vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH BIDV Chi nhánh Hà Thành

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh, vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH BIDV Chi nhánh Hà Thành như sau:


Tài liệu đính kèm

20210927_20210927 - MCG - CBTT NQ 15.2021.NQ-HĐQT.pdf
 

Tin tức về MCG

Tin tức cùng ngành