Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PDN: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020

HOSE - 28/09/2021 07:21:20
PDN: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai thông báo giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

40027_ban-nien-SX-2021.pdf

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021

Tin tức về PDN

Tin tức cùng ngành