Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAH: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 28/09/2021 09:09:46
HAH: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  như sau:


Tài liệu đính kèm
  75942_ong-bang-van-ban.pdf

Tin tức về HAH

Tin tức cùng ngành