Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LMH: Nguyễn Xuân Thùy - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1.492.600 CP

HNX - 29/09/2021 13:10:57
LMH: Nguyễn Xuân Thùy - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1.492.600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Thùy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: LMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.001.100 CP (tỷ lệ 11,71%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.492.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.493.700 CP (tỷ lệ 17,53%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá cổ phiếu chưa đạt như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/08/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/09/2021.

Tin tức về LMH

Tin tức cùng ngành