Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDH: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

HOSE - 29/09/2021 15:55:55
TDH: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã CK: TDH) như sau:


Tài liệu đính kèm
  23832_ay-DKCC-DHCD-TN-.pdf

Tin tức về TDH

Tin tức cùng ngành