Mã Chứng Khoán   Tin tức  

POW: Bổ sung thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

HOSE - 01/10/2021 12:45:53
POW: Bổ sung thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo bổ sung thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  60934_oi-ben-lien-quan.pdf

Tin tức về POW

Tin tức cùng ngành