Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THI: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện CBTT

HOSE - 01/10/2021 20:07:13
THI: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện CBTT

 Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện CBTT như sau:


Tài liệu đính kèm
  54153_i-thuc-hien-CBTT.pdf

Tin tức về THI

Tin tức cùng ngành