Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VNA: Con Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 15.000 CP

HNX - 06/10/2021 19:29:23
VNA: Nguyễn Quang Sơn - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 15.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Sơn
- Mã chứng khoán: VNA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.000 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quang Duy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.600 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại Công ty
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/10/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/11/2021.

Tin tức về VNA

Tin tức cùng ngành