Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THI: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

HOSE - 08/10/2021 23:08:55
THI: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
  54103_n-PL-cua-cong-ty.pdf

Tin tức về THI

Tin tức cùng ngành