Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THI: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8

HOSE - 10/10/2021 21:38:23
THI: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8

 Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20211008_20211008 - THI - CBTT Giay chung nhan ĐKKD thay doi lan thu 8.pdf

Tin tức về THI

Tin tức cùng ngành