Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

HOSE - 12/10/2021 10:48:15
SVC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  101935_-dhcd-bat-thuong.pdf

Tin tức về SVC

Tin tức cùng ngành