Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LMH: Trịnh Minh Tâm - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 94.200 CP

HNX - 13/10/2021 09:59:57
LMH: Trịnh Minh Tâm - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 94.200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Minh Tâm
- Mã chứng khoán: LMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 94.200 CP (tỷ lệ 0,37%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Kim Phương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 94.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 94.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/10/2021.

Tin tức về LMH

Tin tức cùng ngành