Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VC7: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX - 14/10/2021 10:51:28
VC7: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC7 của CTCP TẬP ĐOÀN BGI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 24.022.639
          - Tỷ lệ thực hiện: 01:01 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 10,000
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có) nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn BGI
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội
               + Số tài khoản: 45210000883843
          - Loại cổ phiếu đặt mua: tự do chuyển nhượng
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 28/10/2021
               + Thời gian kết thúc: 12/11/2021
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 28/10/2021
               + Thời gian kết thúc: 16/11/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn BGI tại Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hà Nội
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: 01 lần

Tin tức về VC7

Tin tức cùng ngành