Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDH: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát đặc biệt

HOSE - 15/10/2021 15:01:19
TDH: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát đặc biệt

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã CK:TDH) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 21/10/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  15348_-QD-dua-vao-ksdb.pdf

Tin tức về TDH

Tin tức cùng ngành