Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VSH: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

HOSE - 15/10/2021 15:02:28
VSH: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  15433_-DHCD-bat-thuong.pdf

Tin tức về VSH

Tin tức cùng ngành