Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GEG: Đính chính báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng

HOSE - 15/10/2021 16:39:09
GEG: Đính chính báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai công bố đính chính báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng  như sau:


Tài liệu đính kèm
  35424_eu-ra-cong-chung.pdf

Tin tức về GEG

Tin tức cùng ngành