Mã Chứng Khoán   Tin tức  

IDC: Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP

HNX - 15/10/2021 21:54:38
IDC: Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Minh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: IDC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/10/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/11/2021.

Tin tức về IDC

Tin tức cùng ngành