Mã Chứng Khoán   Tin tức  

IDV: Phùng Văn Quý - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 70.000 CP

HNX - 15/10/2021 22:12:48
IDV: Phùng Văn Quý - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 70.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Văn Quý
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: IDV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 670.029 CP (tỷ lệ 3,19%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 70.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/10/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/11/2021.

Tin tức về IDV

Tin tức cùng ngành