Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Giải trình biến động KQKD quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 15/10/2021 22:19:22
DRC: Giải trình biến động KQKD quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng giải trình biến động KQKD quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 

55959_-KQKD-quy-3.2021.pdf

Báo cáo tài chính quý 3/2021

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành