Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC soát xét bán niên năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 15/10/2021 22:46:17
ITC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC soát xét bán niên năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC soát xét bán niên năm 2021 so với cùng kỳ năm trước như sau:

 


Tài liệu đính kèm
 

62404_-LNST-SX-6T-2021.pdf

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 (riêng lẻ + hợp nhất)

Tin tức về ITC

Tin tức cùng ngành